Uusimmat artikkelit

Otsikkokuva artikkeliin, jonka aiheena on ekologinen kompensaatio ja suojeluhyvitys.
Tiededebatti

Ekologinen kompensaatio ja suojeluhyvityksen vaikeus

Lukuaika: 11 min. Ekologisessa kompensaatiossa hyvityksiä voidaan tuottaa aktiivisen ennallistamisen ja hoidon lisäksi alueen pysyvällä suojelulla. Kriteerit suojeluhyvityksen käytölle ovat kuitenkin liian tiukat. Tämä vaikeuttaa kompensaatiomarkkinoiden syntyä ja tekee erityisesti arvokkaiden metsien käytön hyvitysalueina lähes mahdottomaksi, kirjoittaa Minna Pappila kollegoineen.

Gradusta asiaa

EU:n uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus: ratkaisu rajavalvonnan ja universaalien ihmisoikeuksien toteutumisen yhdistämiseen?

Lukuaika: 6 min. Noora Peltonen tarkasteli tutkielmassaan Euroopan unionin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan uudistusta rajavalvontatoimenpiteiden ja haavoittuvien ryhmien suojelun välisen suhteen kautta. Hän pohtii, voivatko humanitaarisuuden ja rajavalvonnan tavoitteet yhdistyä vai ovatko ne väistämättä ristiriidassa keskenään.

Hevoset laitumella
Kriittinen tila Teemat

Kestävyysmurroksen marginaalit -teemajulkaisusarja

Lukuaika: 2 min. Kestävyysmurroksen marginaalit -hankkeessa rakennetaan tieteidenvälistä yhteyttä ja ymmärrystä kestävyyden sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen ulottuvuuden välille erityisesti yhteiskunnan marginaaleissa, missä edellytykset kestävyysmurroksen toteuttamiselle voivat olla heikot, mutta tarve hallitulle murrokselle on suuri.