Versus?

Versus on tiedettä yleistajuistava verkkojulkaisu. Sisältömme painottuu alue- ja maantieteeseen sekä yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen. Pääasialliset julkaisukielemme ovat suomi ja englanti, mutta meille voi tarjota sisältöä myös muilla kielillä. Versus julkaisee tutkittuun tietoon nojaavia yleistajuisia tekstejä kolmella eri palstalla: Tiededebatti, Kriittinen tila ja Gradusta asiaa. Voit tarjota tekstiä Versukseen ottamalla yhteyttä toimitukseemme osoitteeseen toimitus(a)versuslehti.fi tai toimitusavustajat(a)versuslehti.fi.

About Versus in English

Versuksen toimitus

 

Katri OllilaFM Katri Ollila on Versuksen päätoimittaja. Hän toimii projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmässä paikkatietomenetelmiä hyödyntävissä tutkimushankkeissa – pääasiassa maatalouden kiertotalouden parissa. Samalla hän opiskelee Helsingin yliopistossa ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa.

Haikku Arosuon kuva

Haikku Arosuo on Versuksen toimittaja ja yhteiskuntamaantieteilijä, joka viihtyy metsissä, vesissä ja liikkeessä. Hän opettaa paikkatietomenetelmiä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa. Haikkua kiinnostaa tiedon politiikka sekä kriittinen ja jälkihumanistinen maantiede.

Versuksen päätoimituksen tavoitat osoitteesta toimitus(at)versuslehti.fi

Eveliina Vanhala toimii Versuksessa toimitusavustajana. Hän opiskelee arkeologiaa kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa ja hydrogeologiaa Vilnan yliopiston geologian maisteriohjelmassa. Hän on opinnoissaan erityisen kiinnostunut poikkitieteellisistä metodeista ja tieteen popularisoinnista. Eveliina viihtyy erityisesti kenttätöiden parissa ja paikkatietoaineistojen äärellä.

Mira Yli-Saari toimii toimitusavustajana ja opiskelee Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteitä. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat muun muassa viestintä, kestävyys ja kulutus sekä kulttuurien tutkimus. Vapaa-ajalla hänet löytää suurella todennäköisyydellä neulomasta.

 

Viivi Anttila toimii Versuksen toimitusavustajana ja opiskelee Oulun yliopistossa tieteiden ja aatteiden historian maisteriohjelmassa. Hän on erityisesti kiinnostunut tiedeviestinnästä, kiertotaloudesta, kestävästä kehityksestä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Vapaa-ajallaan hän viihtyy ulkona liikuntaharrastusten ja valokuvauksen parissa.

Toimitusavustajat vastaavat muun muassa Gradusta asiaa -palstan sisällöistä ja opiskelijateksteistä. Heidät tavoitat osoitteesta toimitusavustajat(at)versuslehti.fi


Versusta julkaisevat tieteelliset seurat

Versus on kolmen tieteellisen seuran yhdessä kustantama verkkojulkaisu, joka edistää alojensa tutkimuksen saavutettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Voit tukea Versusta liittymällä yhteen tai useampaan seuraan.

ays
yhys
sms

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) on yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti kantaaottavan alue- ja ympäristötutkimuksen alueilla vaikuttava tieteellinen yhdistys. AYS on toiminut aktiivisena vuodesta 1970 lähtien, aluksi Suunnittelumaantieteen yhdistyksenä ja vuodesta 1993 saakka nykyisellä nimellään. Seura edistää monitieteistä julkaisu- ja seminaaritoimintaa sekä yhteiskunnallista keskustelua alan teemoista ja osallistuu aktiivisesti kansalliseen tiedepolitiikkaan. AYS julkaisee Alue ja Ympäristö -lehteä.

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on Suomen Maantieteellisen Yhdistyksen ja Suomen Maantieteellisen Seuran pohjalta vuonna 1921 perustettu yhdistys. SMS pyrkii edistämään suomalaista maantieteellistä tutkimusta ja harrastuneisuutta siihen, sekä tekemään tieteenharjoittajien tuloksia tunnetuksi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Seura tukee uutta maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteenalojen tutkimusta, hoitaa yhteyksiä muiden maiden maantieteilijöihin ja seuroihin sekä julkaisee maantieteellisiä aikakauskirjoja (Terra ja Fennia) ja erillisteoksia (esim. Suomen Kartasto).

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS ry) on perustettu vuonna 1994. YHYS:n tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyöelimenä. YHYS edistää alan tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu alan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seura järjestää vuosittain tieteellisen kansainvälisen syyskollokvion sekä ajankohtaiseen ympäristöpolittiseen teemaan tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa. YHYS ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä jakaa vuosittain Yrjö Haila -palkinnon ansiokkaasta alan pro gradu -työstä.


Yhteistyöverkosto

Suomen tiedekustantajien liiton logo
Suomen tiedetoimittajien liiton logo
Tutkitusti-verkoston kokous
Allegra Lab

Versuksen toimintaa rahoitti vuonna 2023 Suomen Tiedekustantajien liitto (apuraha on rahoitettu Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla), Suomen tiedetoimittajain liitto ry sekä Suomen Kulttuurirahasto

Vuonna 2022 toimintaamme rahoitti Suomen Tiedekustantajien liitto sekä Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Vuonna 2021 toimintaamme rahoitti Suomen Tiedekustantajien liitto
Vuonna 2019 toimintaamme rahoitti Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Vuonna 2018 toimintaamme rahoitti
Maj ja Tor Nesslingin säätiö


Toimituskunta

FT Eva Heiskanen toimii kestävän kulutuksen professorina Helsingin yliopistossa. Heiskanen on väitellyt Helsingin kauppakorkeakoulusta organisaatiotutkimuksesta, ja häntä kiinnostavat sekä kestävä tuotanto että kulutus. Teoreettisista näkökulmista erityisesti teknologian sosiologia ja historia sekä institutionaalinen teoria ovat lähellä Heiskasen sydäntä. Tämänhetkiset hankkeet liittyvät energiatranstioihin – ja erityisesti kokeilujen ja pilottien rooliin niissä sekä energiakäytäntöjen muuttamiseen tähtääviin interventioihin.

FT Lauri Hooli toimii tällä hetkellä Turussa maantieteen ja geologian laitoksella tohtoritutkijana. Hän on kiinnostunut ennen kaikkea kehitysmaantieteen uusista tuulista. Hoolin tutkimusintressit liittyvät tällä hetkellä yritys- ja innovaatiovetoiseen kehitysyhteistyöhön ja innovaatiojärjestelmien kehitykseen eteläisessä Afrikassa, mutta hän on kiinnostunut maantieteestä hyvin paljon laajemminkin. Täältä voi tutustua Hoolin julkaisuihin.

HT Kirsi Pauliina Kallio työskentelee Tampereen yliopistossa ympäristökasvatuksen professorina. Keskeisiin tutkimusharrasteisiin kuuluvat poliittisen subjektiuden, toimijuuden ja hallinnan kysymykset eri konteksteissa, erityisesti arkisen ja muodollisen politiikan rajapinnoilla. Koettu pakolaisuus, humanitaarinen rajankäynti ja ilmastopakolaisuus, ylisukupolvinen ympäristökansalaisuus ja jaettuun vastuunkantoon perustuva ilmastokansalaisuus sekä kaupunkiseutujen kehitykseen liittyvät demokraattiset kysymykset muodostavat tämänhetkiset keskeiset tutkimusteemat. Kallio on toiminut koko tutkijan uransa ajan aktiivisesti suomalaisessa tiedepolitiikassa ja seuratoiminnassa, yhteistyössä kansainvälisten verkostojen kanssa. Hän on Fennia-lehden päätoimittaja, TSV:n hallituksen varajäsen, AYS:n johtokunnan jäsen sekä kansallisen Luontopaneelin (IPBES) jäsen.
Kallio edustaa Versuksen toimituskunnassa Fennia-lehteä.

Veera KinnunenYTT Veera Kinnunen toimii sosiologian yliopistonlehtorina Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Lukuvuoden 2021-2022 Kinnunen työskentelee tutkijatohtorina Envisioning Proximity tourism with New Materialism -tutkimushankkeessa (Suomen Akatemia/Lapin yliopisto). Kinnusen enemmän-kuin-inhimillisessä tutkimusotteessa yhdistyvät sosiologian, kulttuurihistorian ja feministisen humanistisen ympäristötutkimuksen lähestymistavat. Häntä kiinnostavat asumisen ja arjen kysymykset, joita hän on tarkastellut tutkimalla esimerkiksi arkisia esinesuhteita, vaihtoehtoisia jätekäytäntöjä sekä puhtauskäsityksiä muutoksessa.
Kinnunen edustaa Versuksen toimituskunnassa Alue ja Ympäristö -lehteä.

TkT Leo Lahti on laskennallisen tieteen akatemiatutkija ja apulaisprofessori Turun yliopistossa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus avoimen tieteen edistämisestä akateemisessa työssä ja järjestötoiminnassa. Lahti on ollut mukana avaamassa tieteellisten julkaisujen hintatietoja, laatimassa raporttia tieteellisen julkaisutoiminnan avoimuudesta, järjestänyt kotimaisia ja kansainvälisiä avoimen tieteen tapahtumia, ja julkaissut avoimia tieteellisiä ohjelmistoja mm. väestörekisteri- ja paikkatietoaineistojen analysointiin. Lisätietoja.

Jari LyytimäkiFT Jari Lyytimäki toimii johtavana tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Häntä kiehtoo indikaattoreiden ja muun tutkimuspohjaisen tiedon vaikuttavuus ja vaikuttamattomuus yhteiskunnassa, humoristiset tavat puhua ympäristöongelmista, valosaasteen kaltaiset uudenlaiset ympäristöongelmat ja monitieteisyys eri muodoissaan. Jari on ympäristönsuojelutieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Lisätietoja SYKE:n sivuilla.

Versus-logoKanerva Matveinen edustaa Versuksen toimituskunnassa Suomen Maantieteellistä Seuraa (SMS). Hän on työskennellyt SMS:n toiminnanjohtajana vuodesta 2022 alkaen.
Matveinen edustaa Versuksen toimituskunnassa Suomen maantieteellistä seuraa.

 

YTM Anna Mustonen on ympäristöpolitiikan väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii globaalien ympäristötavoitteiden ja maankäytönsuunnittelun suhdetta sekä niihin liittyviä riippuvuuksia, päätöksentekoa ja osallisuutta. Mustonen toimii Kestävyysmurroksen marginaalit Argumenta-hankkeen hankejohtajana.

 

Petteri Muukkosen kuva

FT Petteri Muukkonen toimii Terra-lehden päätoimittajana ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän opettaa maantiedettä ja erityisesti geoinformatiikkaa ja paikkatietoa. Hän on lisäksi kouluttautunut aineenopettajaksi maantieteessä ja biologiassa, minkä takia myös maantieteen pedagogiikan tutkimus kiinnostaa. Lisäksi Muukkonen toimii koulutusohjelmajohtajana Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa.
Muukkonen edustaa Versuksen toimituskunnassa Terra-lehteä.

Tanja Riekkinen

FM Tanja Riekkinen työskentelee väitöskirjatutkijana ja yliopisto-opettajana Oulun yliopistossa. Hän tutkii ympäristöhistorian alan väitöskirjassaan energiasiirtymää öljyyn Suomessa 1940-luvun lopulta 1970-luvun alkuun. Hän opettaa Suomen historiaa ja kestävää kehitystä vaihto-opiskelijoille Scandinavian Studies -opintokokonaisuudessa. Riekkinen on toiminut European Society for Environmental History ESEH:n nuorten tutkijoiden Next Generation Action -ryhmässä vuodesta 2021 alkaen. Hän on Alue- ja ympäristötutkimuksen seura AYS:n johtokunnan jäsen.

Johanna RiitakorpiFM Johanna Riitakorpi on Ympäristötiedon foorumin toiminnanjohtaja. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta maisteriksi pääaineenaan meribiologia. Johanna on työskennellyt niin politiikan ja tutkimuksen parissa, joten nykyinen tehtävä YTF:ssa näiden kahden rajapinnalla onkin hänelle innostava ja luonteva.
Riitakorpi edustaa Versuksen toimituskunnassa Ympäristötiedon foorumia.

YTT Jarno Valkonen YTT Jarno Valkonen työskentelee sosiologian professorina Lapin yliopistossa. Hän on ympäristösosiologi, joka on tutkinut laajasti luonnonkäytön politiikkaa, luontoperusteisia elinkeinoja, etnisyyttä ja paikallista tietoa. Tällä hetkellä hän tutkii yhdyskuntajätteen hallintaa ja kiertotalouspolitiikkaa. Valkonen on toiminut Sosiologia-lehden päätoimittajan vuosina 2011– 2013.

FT Senja Laakso toimii ympäristöpolitiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistolla. Versuksen johtokunnassa Laakso edustaa Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuraa (YHYS).
Laakso edustaa Versuksen toimituskunnassa Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuraa.

FM Johanna Jämsä tutkii luonnon eudaimonisia (arvopohjaisia) hyvinvointivaikutuksia väitöskirjatutkijana Turun yliopiston Maantieteen osastolla, osana GreenPlace-tutkimushanketta. Hän käyttää työssään taiteellisia menetelmiä tukemaan aineistonkeruuta, sillä luontosuhteen syvät merkitykset ovat ihmisille usein hyvin henkilökohtainen aihe.

Minna SantaojaHT Minna Santaoja on hallintotieteiden tohtori ja ympäristöpolitiikan dosentti Tampereen yliopistossa. Hän työskentelee tutkijana Itä-Suomen yliopistossa Metsätieteiden osastolla. Minnan tutkimuskiinnostukset kytkeytyvät luontotietoon, monilajiseen toimijuuteen ja kestävyysmurrokseen eri konteksteissa. Minna toimii toisena Alue ja Ympäristö -lehden (A&Y) päätoimittajana ja on ollut pitkään mukana Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) toiminnassa.
Santaoja edustaa Versuksen toimituskunnassa Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuraa ja Alue ja Ympäristö -lehteä.

Katriina Soini, henkilökuva.FT Katriina Soini on kestävyystieteilijä, jolla on tausta kulttuurimaantieteessä. Hän työskentelee Luonnonvarakeskuksessa johtavana tutkijana ja tutkimuspäällikkönä Muutoskestävä yhteiskunta -tutkimusalalla. Katriina on tutkinut luonnonvarojen käytön kestävyyttä erityisesti sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Hän on edistänyt kestävyystieteellistä ajattelua Suomessa ja toimii Suomen Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenenä.

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §, sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Luotu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Versus-verkkojulkaisu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

toimitus(a)versuslehti.fi

Rekisterin nimi

Versus-verkkojulkaisun markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;

Markkinointi omille asiakkaille
Analysointi, tilastointi ja palvelun kehittäminen
Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
Organisaation nimi
Verkkokäyttäytymistä versuslehti.fi-sivustolla koskevat tekniset tiedot, kuten selain ja selainversio, IP-osoite sekä evästeisiin liittyvät tiedot, selatut sivut ja vierailun kesto
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
Google Analytics ja yhteydenottolomake
Yleisesti saatavilla olevat internetlähteet
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Versus-verkkojulkaisu ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sivustolla on käytössä Google Analytics –evästeitä, joiden keräämä tieto talletetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja Googlen yksityisyydensuojakäytännöstä. Yhteydenottolomakkeen käytön yhteydessä talletettu tieto säilytetään sivuston tietokannassa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa. Googlen keräämää käyttäjätietoa säilytetään 50 kuukautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot varmuuskopioineen säilytetään salasanoin suojatuilla kovalevyillä. Google Analyticsin keräämät verkkosivukäyttäytymistä mittaavat tekniset tiedot sijaitsevat Googlen palvelimilla. Yhteydenottolomakkeen käytön yhteydessä talletetut tiedot  tallentuvat Hostingpalvelu.fi:n web-hotellipalvelimille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Henkilötietoihin voidaan tehdä tarpeellisia muutoksia ja virheelliset tai vanhentuneet tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja päivitystä kirjallisena ja allekirjoitettuna pyyntönä ottamalla yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn yhteyshenkilöön.

0 comments on “Versus?

Vastaa