Uusimmat artikkelit

Ilmakuva peltoviljelmistä.
Tiededebatti

Voiko Natura-suojelun romuttaa reilusti? Oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksia maankäytön ristipaineissa

Lukuaika: 10 min. Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen keskellä kestävyysmurros on globaali välttämättömyys, jolla pyritään sopeuttamaan luonnonvarojen käyttö maapallon kantokykyyn. Kestävyysmurros ei kuitenkaan ole kaikille iloinen asia, sillä murroksen vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti eri toimijoiden ja alueiden välillä.

Luminen maisema, jossa tykkylumiset puut, hiihtolatu ja aurinko horisontissa
Kriittinen tila

Asukkaat syrjäseutujen haasteita taklaamassa

Lukuaika: 6 min. Kestävyysmurroksen marginaalit -hankkeen kansalaistyöpajoissa ja asiantuntijaseminaareissa kestävyysmurrosta ja siihen liittyviä marginaalisuuksia lähestytään erilaisista teemoista erilaisia kansalaisnäkökulmia sekä asiantuntijatietoa yhteen keräten. Ensimmäisessä kansalaistyöpajassa pohdittiin globaaleja ja paikallisia maan- ja luonnonkäytön muutoksia ja näiden mahdollisia vaikutuksia Lieksassa elämisen tulevaisuuteen.