Kirjoita Versukseen

Versuksen kirjoittajaohjeet

Versus on tiedettä yleistajuistava verkkojulkaisu. Julkaisemme alue- ja maantieteeseen sekä yhteiskuntatieteelliseen  ympäristötutkimukseen pohjautuvia yleistajuisia tekstejä kolmella eri palstalla (ks. ohjeet alla).

Otamme vastaan tekstitarjokkaita myös ideatasolla. Täytäthän siinä tapauksessa tämän ideointilomakkeen, joka auttaa tekstin aiheen ja rakenteen suunnittelussa.

Ennen julkaisua kaikki tekstimme käyvät editointiprosessin alla olevia kirjoitusohjeita noudattaen. Tutustuthan niihin siis huolellisesti. 

Pituus

Artikkeleiden suosituspituus on 5 000–10 000 merkkiä riippuen palstasta. Tarkistathan palstakohtaiset ohjeet alta. Muistathan, että tiivis ja napakka teksti toimii usein paremmin kuin pitkä ja lavea

Kieli

Pääasialliset julkaisukielemme ovat suomi ja englanti, mutta meille voi tarjota sisältöä myös muilla kielillä. Tällä hetkellä toimituksesta löytyy osaamista esim. ranskassa, ruotsissa ja saksassa.

Artikkelin rakenne

Artikkeli koostuu pääotsikosta, ingressistä, tekstiosiosta väliotsikoineen.

Ingressi on päätekstiin johdatteleva kappale. Hyvä ingressi on lyhyt ja napakka, noin kahden tai kolmen lauseen mittainen. Ingressi johdattaa ja houkuttelee lukijan tekstin pariin.

Suosi lyhyitä virkkeitä ja kappaleita. Käytä väliotsikkoja muutaman kappaleen välein. Normaalisti artikkelissa on noin 3–5 väliotsikolla rytmitettyä osaa. Yksittäisen alakappaleen suositusmitta on noin 3–5 kappaletta. 

Otsikointi

Vältä moniosaisia, epäselviä tai luettelomaisia otsikoita. Hyvä otsikko on lyhyt, napakka ja siihen saattaa sisältyä jokin mielenkiintoa herättävä väite tai fakta. Myös houkutteleva kysymys voi toimia otsikkona.

Muotoilu

Verkossa korostuu ytimekäs kirjoittaminen. Suosimme teksteissämme lyhyitä lauseita ja kappaleita. Yhden kappaleen ohjepituus on yhdestä neljään lauseeseen. 

Voit katsoa muotoilun malliksi esimerkiksi Helsingin Sanomien Tiede-osaston artikkeleiden ulkomuotoa ja tyyliä. 

Vältä kirjoittaessa akateemista jargonia sekä monitulkintaisia käsitteitä. Mikäli akateemisten käsitteiden tai muun erikoissanaston käyttö on välttämätöntä, tulee se avata lukijalle. Nyrkkisääntönä toimii kysymys: ymmärtäisikö isovanhempi mistä on kyse?

Kaikki erisnimet lihavoidaan tekstissä ensimmäistä kertaa mainittaessa. Esimerkiksi: Maantietelijä Seppo Suominen kuvaa tutkimuksessaan maahanmuuton liittyviä ympäristöoikeuskysymyksiä.

Nostot

Nostot tuovat esille artikkelin kiinnostavia näkökulmia. Niiden tarkoitus on myös houkutella selaileva lukija lukemaan tekstin. Ne näkyvät tekstissä suuremmalla fontilla kursivoituna. Voit ehdottaa toimitukselle 2–5 sopivaa nostoa tekstistäsi. 

Kuvat 

Toimitus valitsee artikkelille sopivia kuvituskuvia. Kirjoittaja saa myös mielellään tarjota sopivia, hyvälaatuisia kuvituskuvia, graafeja tai taulukoita. Tarjoathan kuitenkin vain sellaista materiaalia, jonka julkaisuun on olemassa lupa. 

Lähdeviitteet

Yleistajuisena julkaisuna emme käytä teksteissämme sisäisiä tai alaviitteitä (esim. Mikkonen et al., 2018). Mikäli haluat erityisesti korostaa jonkun tutkijan ajatuksia, tee se niin että myös alaa tuntematon lukija ymmärtää mistä on kyse. Tekstiin voi upottaa tarkentavia linkkejä. 

Loppuun saa lisätä maltillisen lähdeluettelon, lisälukemistoa tai aihetta tarkentavia linkkejä.

Mikäli teksti pohjautuu omaan tieteelliseen julkaisuun, sijoitetaan sen tiedot tekstin loppuun (doi -linkki).

Kirjoittajatiedot

Artikkelin yhteyteen lisätään kirjoittajan kuva ja lyhyt bio. Biossa oma persoona saa näkyä, mutta pidäthän tilan takia pituuden maltillisena, noi 1-2 lauseessa.

Toimitusprosessi

Kaikki Versus-tekstit käyvät läpi toimitusprosessin ennen julkaisua. Prosessin aikana teksti editoidaan kieliasun, rakenteen ja ulkoasun osalta yhdessä kirjoittajan kanssa. Versuksen toimitus saattaa tehdä tekstiin taittovaiheessa tarvittaessa vielä pieniä korjauksia esimerkiksi otsikkoon.

Some

Kaikki Versuksen julkaisut postataan somekanavillemme (Facebook, Instagram, Twitter). Voit ehdottaa meille sopivaa somenostoa artikkelistasi (Twitter max. 2080 merkkiä, Instagram ja Facebook pari lyhyttä, houkuttelevaa kappaletta jutustasi).

Tarjoa tekstiäsi Versukseen ottamalla yhteyttä toimitukseemme osoitteeseen toimitus(a)versuslehti.fi tai toimitusavustajat(a)versuslehti.fi.

Palstakohtaiset ohjeet

Tiededebatissa julkaisemme yleistajuisia keskustelupuheenvuoroja ajankohtaisesta tutkimuksesta. Julkaisut koostuvat yhdestä tutkimukseen pohjautuvasta päätekstistä sekä 1-4 lyhyemmästä kommenttipuheenvuorosta. Tiededebatin päätekstin suosituspituus on 10 000 merkkiä ja kommenttitekstien 3000 merkkiä. Tiededebatin tarkemmat ohjeet löydät liitteestä.

Kriittinen tila on vapaamuotoisempi palsta tutkijoiden kannanotoille ja ajankohtaisille puheenvuoroille. Kriittiseen tilaan voi tarjota tekstien lisäksi myös kuva-, ääni- tai videomuotoista sisältöä. Kysy eri julkaisumuodoista lisää Versuksen toimitukselta. Tekstimuotoisten julkaisujen suositusmitta on 6 000 merkkiä.

Gradusta asiaa on opiskelijoille tarkoitettu palsta. Tekstit käsittelevät pääosin opinnäytetöiden keskeisiä tuloksia ja näkökulmia laajaa yleisöä kiinnostavalla tavalla. Julkaisuun voidaan myös halutessa liittää kommenttipuheenvuoroja. Gradusta asiaa -tekstin ihannemitta on 10 000 merkkiä. Gradusta asiaa tekstien osalta suosittelemme vahvasti, että lähestyt toimitusta ensin tekstin ideatasolla osoitteeseen toimitusavustajat(a)versuslehti.fi.