Kirjoita Versukseen

Tervetuloa kirjoittamaan Versukseen!

Versus on kolmen tieteellisen seuran (Alue- ja ympäristötutkimuksen seura AYS, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS, Suomen Maantieteellinen Seura SMS) yhdessä kustantama verkkojulkaisu, joka edistää alojensa tutkimuksen saavutettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta (maantiede, yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, aluetiede). Yhteiskunnallisesti kantaaottava Versus pyrkii luomaan vuoropuhelua tutkijoiden, opiskelijoiden, asiantuntijoiden sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden välille. Julkaisu tarjoaa tutkitulle tiedolle yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kolmessa julkaisumuodossa.

Tiededebatissa julkaistaan noin 1000 sanan pituisia, tutkimukseen perustuvia yleistajuisia tekstejä 2–4 keskustelevan, ja mahdollisesti provosoivankin, kommenttipuheenvuoron kanssa. Alkuperäinen tutkimusjulkaisu tai muu tausta-aineisto liitetään debatin yhteyteen avoimesti saatavassa muodossa.

Gradusta asiaa -osasto sisältää 700–1000 sanan pituisia, keskustelua herätteleviä ja monia yleisöjä kiinnostavia tiivistyksiä opinnäytetyön keskeisistä tuloksista, näkökulmista tai väitteistä. Julkaisuun voidaan liittää kommenttipuheenvuoroja. Lisätietoja saa tarvittaessa palstan vastaavalta opiskelijatoimittajalta: opiskelijatoimitus(at)versuslehti.fi

Kriittinen tila tarjoaa julkaisualustan teksti-, kuva-, äänite- tai videomuotoisille puheenvuoroille, jotka voivat olla joko tiedeperustaisia tai tieteelliseen keskusteluun osallistuvia kannanottoja ja näkökulmia. Kriittiseen tilaan voi tarjota hyvinkin erilaisia sisältöjä, ja niistä sovitaan aina tarkemmin Versus-toimituksen kanssa.

Teemat – Olennaista juuri nyt

Lisätietoja saa tarvittaessa Versuksen toimituksesta: toimitus(at)versuslehti.fi

Kirjoittajaohjeet / Instructions for Versus authors

Kirjoittajaohje: Tiededebatti
Kirjoittajaohje: Kriittinen tila
Kirjoittajaohje: Gradusta asiaa
Kirjoittajaohje: Kommenttipuheenvuorot

Instructions for Versus authors