Videot

Viesti ja vaikuta -webinaari: Suomenkielinen julkaiseminen 12.11.2020

Lukuaika: 3 min.

Versus-verkkojulkaisun ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS) tiedeviestinnän tapahtumasarjan ensimmäinen webinaari Viesti ja vaikuta: Suomenkielinen julkaiseminen 12.11.2020 pureutui tieteelliseen kirjoittamiseen ja populaariin tiedejulkaisemiseen sekä tutkijoiden toimintamahdollisuuksiin tieteellisen viestinnän kentällä.

Webinaari on osa Alue- ja ympäristötutkimuksen tiedeviestinnän tapahtumasarjaa, joka jatkuu helmikuussa 2021 toisella webinaarilla. Aiheina tuolloin ovat infografiikoiden ja podcastien teko, tieteellinen toimitustyö ja verkkotaitto. Tapahtumat ovat osa Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran 50. juhlavuoden ohjelmaa. Tapahtumasarja toteutetaan Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä apurahalla.

Webinaaritallenteet ovat katsottavissa alla.

Yhteistyö ja yhteiskunta tieteellisen julkaisemisen prosessissa


Kirsi Pauliina Kallio
ympäristökasvatuksen professori
Tampereen yliopisto

HT Kirsi Pauliina Kallio työskentelee Tampereen yliopistossa ympäristökasvatuksen professorina. Kallio on toiminut koko tutkijanuransa ajan aktiivisesti suomalaisessa tiedepolitiikassa mm. Fennia-lehden toimittajana, TSV:n hallituksen varajäsenenä sekä kansallisen Luontopaneelin (IPBES) jäsenenä.

Kirsi Pauliina Kallion alustus johdattelee ensin yleisesti tieteen ja yhteiskunnan suhteeseen pohtimalla tiedeyhteisön merkitystä eri näkökulmista, painottaen opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia tulla mukaan tiedeyhteisöjen toimintaan eri kanavia pitkin. Toiseksi alustus avaa ikkunan tieteellisen julkaisemisen prosessiin, joka perustuu pitkälti tiedeyhteisön tekemälle ”akateemiselle vapaaehtoistyölle”. Tekemällä näkyväksi yhteistyön merkitystä yliopistojen yhteiskunnallisessa vuorovaikutustyössä ja tutkimuksen vaikuttavuudessa, sekä tutkimustyön keskeisessä osassa eli vertaisarvioidussa julkaisemisessa, alustus purkaa käsitystä hierarkkisesti siiloutuneesta tiedeyhteisöstä ja yksilökeskeisestä tutkimustyöstä.

Webinaaritallenteen pituus: 26 min.
Luentoesitys: Yhteistyö ja yhteiskunta tieteellisen julkaisemisen prosessissa. Kirsi Pauliina Kallio 12.11.2020.

Populaari tiedekirjoittaminen


Laura Kippola
vastaava toimittaja
Versus-verkkojulkaisu

VTM Laura Kippola toimi Versuksen vastaavana toimittajana kahden vuoden ajan. Versus-töidensä ohessa hän on toiminut Suomen Maantieteellisen Seuran toiminnanjohtajana ja kerryttänyt toimituskokemusta myös paikallislehden toimittajana.

Populaari tiedekirjoittaminen -luennolla pohditaan, miksi tieteestä kannattaa viestiä yleistajuisesti ja tutustutaan konkreettisiin keinoihin, joilla hyvin toimivaa yleistajuista tiedetekstiä voi lähteä rakentamaan. Esityksessään Laura Kippola esittää, että asiasisällöltään laadukkailla yleistajuisilla tiedekirjoituksilla voidaan lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Populaaria tiedekirjoitusta laadittaessa on hyvä fokusoida teksti yhteen ydinviestiin. Näkökulman valinnassa voi auttaa myös lukijan pohtiminen – kenelle olen kirjoittamassa ja miksi? Lisäksi hyvä populaari tiedeteksti on rakenteeltaan sidosteinen, ei etäännytä lukijaa ilmaisutavallaan ja nappaa lukijan mukaansa heti tekstin alkumetreiltä.

Webinaaritallenteen pituus: 23 min.
Luentoesitys: Populaari tiedekirjoittaminen. Laura Kippola 12.11.2020.

Tieteellisen kirjoittamisen ihanuus ja kurjuus


Minna Santaoja
Koneen säätiön kokenut tutkija
Turun yliopisto

Minna Santaoja on väitellyt ympäristöpolitiikasta Tampereen yliopistossa ja työskentelee tutkijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Minna on toiminut Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sihteerinä ja pohtinut usein tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä.

Erilaiset tekstit ovat tieteellisen työskentelyn ytimessä, mutta kirjoittamisesta tekemisenä puhutaan yliopistolla hämmästyttävän vähän. Tutkimusten mukaan kaikki akateemiset, opiskelijoista professoreihin, kokevat toisinaan tieteellisen kirjoittamisen hankalaksi. Puheenvuorossa pohditaan, mikä tieteellisesti kirjoittamisesta tekee latautunutta, ja mikä tieteellisessä kirjoittamisessa on ihanaa. Puheenvuorossa esitellään myös kaksi tekniikkaa kirjoittamisen jäsentämiseksi: eri tavoin toteutettu tutkimuspäiväkirja sekä erilaiset vertaistukena toimivat kirjoittajaryhmät. Ajan ottaminen kirjoittamiselle on omasta hyvinvoinnista huolehtimista.

Webinaaritallenteen pituus: 36 min.
Luentoesitys: Tieteellisen kirjoittamisen ihanuus ja kurjuus. Minna Santaoja 12.11.2020.