Teemat

Ympäristöpoliittinen ruoka

Vihreitä lehtivihanneksia ja juureksia ylhäältä päin kuvattuna.
Lukuaika: 3 min.

Ruokapolitiikka etsii linjaansa – kestävän syömisen ohjeistus puuttuu

Suomalaisen ruokapolitiikan kaksi kärkeä – tuottavuuden lisääminen ja kestävyys – ovat hankalasti yhteen sovitettavissa. Vastuu kestävästä syömisestä sälytetään kuluttajan harteille, tarjoamatta kuitenkaan selkeitä suosituksia valintojen tueksi, arvioivat Minna Santaoja ja Mikko Jauho.

Mitä kyselytutkimukset paljastavat kasvisruokavalioiden suosiosta Suomessa?

Katsauksessa tarkastellaan, kuinka kasvisruokavalioiden suosio on muuttunut Suomessa vuosina 1997-2018. Kyselytutkimusten perusteella kasvissyöjien määrä laski 200-luvun alussa, mutta lähti jälleen nousuun vuoden 2014 jälkeen.

Miten maailman nälkä voitetaan?

Pelkän ruoantuotannon tai ruoan jakautumisen korostamisen sijaan maailman nälän voittamiseksi on kysyttävä uudenlaisia kysymyksiä.

Miksi meidän pitäisi välittää (pilaantuvasta) ruoasta?

Wastebusters Finland -hankkeen tutkijat käsittelevät artikkelissaan ruokahävikin vähentämistä hoivan näkökulmasta.

Kasvista kouluun: kestävä ruokailu kutsuu osallistumaan

Kestävän kouluruokailun kokeiluissa huomattiin, että kasvisruoan yleistyminen kouluruokailussa vaatii tuekseen uudenlaista osallisuutta.

Hyönteisruoka: hetken buumi vai osa tulevaisuuttamme?

Juuli Pekkisen Pro gradu -työhön perustuvassa tekstissä käsitellään hyönteisruoan mahdollisuuksia Suomessa.

Ruokaoikeudenmukaisuuden ja ekologisen kestävyyden välillä vallitsee jännitteitä

Teea Kortetmäki tarkastelee ruokaoikeudenmukaisuuden ja ruokajärjestelmän ekologisen kestävyyden välistä suhdetta ja argumentoi, että tämä suhde voi olla jännitteinen.

Millaisia ratkaisuja osuuskuntatoiminta voi tuoda ruokajärjestelmän ongelmiin?

Galina Kallio, Sami Keto ja Jukka Lassila keskustelevat Versus-podcastissa siitä, miten ruokaosuuskunnat toimivat ja millaisia ratkaisuja ne tarjoavat yhteiskunnan ja maailman ruokajärjestelmien ongelmiin.

Leipäjono kadulla: urbaani köyhyys ja julkinen tila

Ruoka-avun tarjoaminen julkisessa tilassa synnyttää kysymyksiä stigmatisaatiosta, vallasta ja yksilön voimattomuudesta. Se paljastaa, miten apu saattaa jakaa ja erotella yhteiskuntaa sosiaalisen ja pääomaan liittyvän epätasa-arvon perusteella.

Suomalaisten ruokaturvaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä

Hyvinvointivaltio on murroksessa, maatalouden rakennemuutos jatkuu ja ilmastonmuutos sekä yleinen tietoisuus ympäristöasioista vaikuttavat elintarvikejärjestelmään. Siksi suomalainen ruokaturva tarvitsee nyt uudelleenarviointia.