Teemat

Viesti ja vaikuta! -tiedeviestinnän tapahtumasarja

Versus-verkkojulkaisu ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) järjestivät lukuvuonna 2020–2021 Viesti ja vaikuta -tiedeviestinnän tapahtumasarjan, jonka kurssimuotoisen toteutuksen tuloksena julkaistiin sarja eri yliopistojen perustutkinto-opiskelijoiden ja tohtorikoulutettavien populaareja tekstejä ja podcasteja.

Kurssin aikana opiskelijat työstivät omasta tutkimusaiheestaan, kiinnostuksenkohteestaan tai valmiista tieteellisestä tekstistään populaarin tuotoksen, jotka julkaistiin Versus-verkkojulkaisussa joko teksti-, audio- tai audiovisuaalisessa muodossa. Lisäksi opiskelijat osallistuivat muiden kurssilaisten tuotosten toimitustyöhön.

Kurssin aikana opiskelijat saivat kokemuksen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta ja tutustuivat populaarin tiedejulkaisemisen prosesseihin sekä webinaarien, työpajojen että käytännön toimitustyön kautta. Tavoitteiden mukaisesti kurssin käytyään opiskelijat tunnistavat suomalaisen tiedejulkaisemisen merkityksen sekä tuntevat omat toimintamahdollisuutensa tiedeviestinnän kentällä.

Tapahtumasarjan puitteissa toteutettiin kurssin lisäksi kaksi Viesti ja vaikuta -tiedeviestinnän webinaaria. Sekä Suomenkielinen tiedejulkaiseminen -webinaarin (12.11.2020) että Populaarin tiedejulkaisemisen käytännön taitoja -webinaarin (18.2.2021) tallenteet ovat katsottavissa Versus-verkkojulkaisussa.

Tapahtumasarja on osa Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran 50. juhlavuoden ohjelmaa. Tapahtumasarja toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton myöntämällä apurahalla.

Viesti ja vaikuta -tiedeviestinnän kurssin julkaisut:

Puutiainen – luonnon pieni ja sitkeä selviytyjä

Puutiaiset eli punkit nousevat mediassa usein esille levittämiensä tautien vuoksi. Väitöskirjatutkija Niko Tanski avaa puutiaisten elinolosuhteisiin ja esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Ihmiset eivät tunne ruoan ympäristövaikutuksia

Kuluttajan näkemykset oman ruokavalionsa ympäristövaikutuksista ovat usein virheellisiä – vaikka tutkimukset osoittavat, että lihansyönnin lopettaminen on tehokkain keino vähentää yksilön kasvihuonekaasupäästöjä, siihen ei aina tartuta. Mikä siis avuksi?

Lokaalia räppiä globaalissa kontekstissa

Rebekka Roineen pro graduun pohjautuva teksti avaa tilan representaatioista ja sosiaalisen tilan käsitettä suomiräpissä neljän artistin tai yhtyeen tuotannon kautta.

Tekoälyn avulla kohti kestävää yhteiskuntaa?

Tekoälyn avustamana liikkuvat autot voivat tulevaisuudessa olla arkipäivää, mutta teknologian kehityksen seuraukset voivat johtaa myös massatyöttömyyteen.

Miltä näyttää Euroopan ympäristöpääkaupunki?

Lahden kaupunki voitti Euroopan ympäristöpääkaupunki-tittelin vuodelle 2021. Ossi Kekki tutki pro gradu -työssään, mistä elementeistä ympäristökaupungin maiseman tulisi koostua.

Viesti ja vaikuta -webinaari: Populaarin tiedejulkaisemisen käytännön taitoja 18.2.2021

Versus-verkkojulkaisun ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran tiedeviestinnän tapahtumasarjan toinen webinaari käsitteli konkreettisten esimerkkien kautta populaarissa tiedeviestinnässä vaadittavia taitoja niin visuaalisesta näkökulmasta kuin audio- ja tekstimuotoisen materiaalin julkaisussa.

Viesti ja vaikuta -webinaari: Suomenkielinen julkaiseminen 12.11.2020

Versus-verkkojulkaisun ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran tiedeviestinnän tapahtumasarjan ensimmäinen webinaari pureutui tieteelliseen kirjoittamiseen ja populaariin tiedejulkaisemiseen sekä tutkijoiden toimintamahdollisuuksiin tieteellisen viestinnän kentällä.