Opinnäytetyöllesi näkyvyyttä? Nuorisoporukka kävelyy syksyisessä maisemassa junanraiteilla, metsän keskellä.
Teemat

Opiskelija, kokeile siipiäsi tiedeviestinnän maailmassa!

Lukuaika: < 1 min.

Kaipaatko opinnäytetyöllesi näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Voisiko opiskeluja varten luomasi teksti tai tehtävä innostaa ihmisiä keskustelemaan laajemminkin alaasi liittyvästä aiheesta? Haluaisitko kokeilla siipiäsi populaarin tiedeviestinnän maailmassa?

Keväällä 2018 avattu maantieteen, aluetieteen ja yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen verkkojulkaisu Versus etsii keskustelua herättäviä opiskelijatekstejä julkaistavaksi Gradusta asiaa -juttuosiossaan. Versuksen opiskelijateksteihin pohjaavat populaarit artikkelit ovat 700-1000 sanan pituisia, keskustelua herätteleviä ja monia yleisöjä kiinnostavia tiivistyksiä opinnäyte- tai kurssityön keskeisistä tuloksista, näkökulmista tai väitteistä. Artikkelit julkaistaan Versuksen sivuilla ja niitä markkinoidaan aktiivisesti somen ja perinteisten mediakanavien kautta. Artikkeleihin voidaan myös pyytää mukaan asiantuntijakommentaareja, jotka tuovat teksteille lisänäkyvyyttä.

Versuksen ensimmäiset Gradusta asiaa -artikkelit ovat pohjautuneet opinnäytetöihin. Artikkeli “Leipäjono kadulla: urbaani köyhyys ja julkinen tila” pohjautuu kirjoittajan pro gradu -työhön, ja kahden opiskelijan debattimuotoinen artikkeli “Kaupunkien kehittäminen lähiöostareita uudistamalla? – Tapaus Myllypuro” kirjoitettiin yhteistyössä toisen kirjoittajan pro gradu -tutkielman ja toisen kandidaatintutkielman pohjalta. Versus ottaa mielellään vastaan opiskelijoiden ideoita artikkelien aiheiksi myös pienempien kurssitöiden pohjalta.

Kolmen tieteenalaseuran (AYS, YHYS ja SMS) yhdessä kustantama Versus pyrkii tekemään edustamiensa alojen tutkimuksesta näkyvämpää ja vaikuttavampaa luomalla dialogia tutkijoiden, opiskelijoiden, alan asiantuntijoiden sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden välille. Tule mukaan!

Versus rohkaisee myös professoreita ja muuta yliopiston opetushenkilökuntaa kertomaan opiskelijoille Versuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lähetä juttuidea Versuksen toimitukseen
toimitus@versuslehti.fi
www.versuslehti.fi