Kuvituskuva artikkelikokonaisuuteen, jossa aiheena lasten ja nuorten metsäsuhde. Kolme marjastajaa tai sienestäjää metsämättäillä selin kameraan. Edessä naavainen koivunrunko.
Teemat

Meneekö metsään?

Lukuaika: 2 min.

Metsien kestävä käyttö on yksi aikamme suurista ympäristökysymyksistä. Siksi myös lasten ja nuorten metsäsuhde on herättänyt kiinnostusta päättäjien ja tutkijoiden keskuudessa. Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan oppiaineen Ihminen ja ympäristö -kurssin opiskelijoita pyydettiin kirjoittamaan tekstejä ajankohtaisista ympäristöaiheista. Kurssin vastuuopettajana toimii luonnonvarahallinnan professori Irmeli Mustalahti, joka johtaa ALL-YOUTH-tutkimushankkeen Kestävää hyvinvointia luomassa -osatutkimusta (Suomen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituspäätösnumero 312689 ja osatutkimuksen rahoituspäätösnumero 312692).

Nuorten osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä tutkiva ALL-YOUTH -tutkimushanke on ollut Ihminen ja ympäristö -kurssilla mukana kehittämässä klinikkaoppimista, jossa keskeistä on, että opiskelijat yhdessä vastuuopettajan kanssa suunnittelevat ja toteuttavat heiltä pyydetyn tiedonhankintatehtävän tai muun toimijaverkoston pyytämän hankkeen. Kurssin aikana opiskelijoilta pyydetyistä opiskelijateksteistä on toimitettu neljän tekstin Meneekö metsään? -juttusarja. Teksteissä kuvastuu sekä nuorten oma metsäsuhde että heidän oma ajattelunsa metsien kestävästä käytöstä. Meneekö metsään? -juttusarjan tekstit on toimittanut ALL-YOUTH-hankkeen vuorovaikuttaja Pasi Huttunen Itä-Suomen yliopistosta.

Otsikkokuva: Pasi Huttunen

Meneekö metsään? – Henkilökohtainen ja poliittinen metsäsuhde

Luokanopettajaopiskelijan Santeri Lampon tekstissä tarkastellaan suomalaisten monisyistä metsäsuhdetta ja pohditaan, miten se heijastelee laajempaa yhteiskunnallista ympäristökeskustelua.

Luontosuhteen rakentaminen on yksilön vastuulla – yhteiskuntapolitiikalla luodaan mahdollisuuksia

Yhteiskuntamaantieteen opiskelijan Riina Mäkisen tekstissä pohditaan, kenen vastuulla yksilön luontosuhteen kehittäminen on.

Koulujen tuotava lapsille luontokokemuksia – kaikilla on oikeus päästä luontoon

Mahdollisuuksia luontosuhteen luomiseen kokemuksen kautta tulisi tuoda vahvemmin mukaan perusopetukseen, kirjoittaa luokanopettajaopiskelija Noora Björn.

Mitä kaupunkilaislapsi menettää? – luonnon saavutettavuus on yhdenvertaisuuskysymys

Luontokokemus on osa yleissivistystä ja siksi luonto tulisi integroida osaksi sekä kaupungissa että maalla asuvien lasten arkea, esittää yhteiskuntamaantieteen opiskelija Ulrika Stevens.