Vihreän pellon keskellä muutama yksittäinen kerrostalo
Teemat

Kestävä kuluttajuus

Lukuaika: 2 min.

Artikkelisarjaan on koottu Tampereen yliopiston kestävän kehityksen johdantojaksolla tuotettuja tekstejä vuosilta 2020-2021. Kurssin aikana opiskelijat ovat tutustuneet luentojen ja artikkelien avulla kestävään kehitykseen eri näkökulmista. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, ruoka ja sosiaalinen kestävyys. Kurssin lopputöinä laadituissa teksteissä tai postereissa opiskelijat yhdistelevät, soveltavat ja jalostavat luennoilta ja kurssin oheislukemistosta omaksumiaan tietoja ja näkökulmia. Tekstit herättelevät eri tieteenaloja edustavat opiskelijat pohtimaan aihepiiriä niin yhteiskunnan kuin yksilöiden kulutusvalintojen näkökulmista.

Otsikkokuva: Iva Rajovic/Unsplash

Kulutustottumusten kyseenalaistaminen tie yksilötason muutoksiin – kestävän kehityksen posterinäyttely

Teksti on toteutettu yhteistyössä Tampereen yliopiston kestävän kehityksen johdantojakson kanssa. Kurssin lopputöinä laaditut posterit visualisoivat kestävään kehitykseen liittyviä ideoita ja ajatuksia kiertotaloudesta ja särkikaloista.

Pikamuoti identiteetin rakentajana – ongelmat ja vaihtoehdot

Kirjoittajat avaavat pikamuodin syitä ja seurauksia sekä polkuja vastuullisempiin kulutusvalintoihin.

Kuka sanelee, kuka kuuntelee? Kestävän kehityksen keskustelukulttuuri osallisuuden näkökulmasta

Kestävän kehityksen tietoisuuden ja sen lisäämisen pitäisi kuulua kaikille, jotta suuret muutokset toimintatavoissamme toteutuvat. Osallisuus kestävän kehityksen keskusteluun saati kestävien elintapojen muutokseen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys kaikille kansalaisille.

Hävikki-innovaatioilla kohti kestävää tulevaisuutta

Millainen on tulevaisuus ilman ruokahävikkiä? Mirkka Forssell pohtii ruokahävikin vähentämisen haasteita ja mahdollisuuksia uusien ruokainnovaatioiden kautta.