Lapsi eläimen jalanjäljillä
Teemat

Ihminen luonnossa ja luonto ihmisessä

Lukuaika: 3 min.

Ihminen luonnossa ja luonto ihmisessä -juttusarjassa Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat kirjoittaneet tekstejä ajankohtaisista ympäristöaiheista. Tähän juttusarjaan valitut tekstit ovat osa Itä-Suomen yliopiston Ihminen ja ympäristö -kurssin toteutusta vuosilta 2021 ja 2022. Nuorten osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä tutkiva ALL YOUTH-tutkimushanke on ollut kurssilla mukana kehittämässä klinikkaoppimista. Kurssin aikaa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tiedonhankintatehtävän tai muun toimijaverkoston pyytämän hankkeen. Versus-lehden juttusarja on osa klinikkaoppimista. Kurssin vastuuopettajana toimii luonnonvarahallinnan professori Irmeli Mustalahti. Ihminen luonnossa ja luonto ihmisessä -juttusarjan tekstit on toimittanut Versuksen päätoimittaja väitöskirjatutkija Anna Mustonen Itä-Suomen yliopistosta.

Ihminen ja ympäristö -kurssin teksteistä on koottu vuonna 2019 myös Meneekö metsään? -juttusarja sekä vuonna 2020 Luontosuhteen jälleenrakennus -juttusarja.

Otsikkokuva: Hugues de Buyer-Mimeure/Unsplash

Ihminen luonnossa ja luonto ihmisessä -tekstit:

Nuorten ilmastoahdistus ja sen käsittelyn tärkeys

Ilmastonmuutos on monimutkainen ongelma, joka nostaa pintaan niin toivottomuutta kuin taistelutahtoakin. Tuleva biologian ja maantieteen opettaja Janika Lappalainen reflektoi artikkelissaan, miten nuorten kokemaan ilmastoahdistukseen voitaisiin parhaiten vastata.

Ihmisen ja eläinten välinen tasapaino metsästyksessä

Kestävässä metsätyksessä ensisijainen pyrkimys olisi saada aikaan jonkinlainen tasapaino ihmisen pyrkimysten, mielihalujen ja luonnon välille, kirjoittaa historian opiskelija Otso Pitkänen. Hän pohtii erityisesti suurpetoihin liittyviä asenteita sekä ihmisen ja eläinten välistä suhdetta tekstissään.

Planetaaristen rajojen kierteissä

Ihmiskunnalla on vain seitsemän vuotta aikaa laskea ja taivuttaa hiilidioksidipäästökäyrää, jottei maapallo syöksyisi ennalta-arvaamattomuuksien kuiluun. Viivi Värn kirjoittaa, että viheliäiden ympäristöongelmien ratkaisemiseen ajoissa vaaditaankin myös perusteellista asennemuutosta.

Ihminen luonnon luo tai luonto ihmisen luo

Joko ihmiset tulee tuoda luonnon luo tai luonto ihmisen luo – vahvistamalla luonnon läsnäoloa kaupunkielämässä tuetaan ympäristön kannalta myönteisten luontosuhteiden murrosta. Lapsista muutos on hyvä aloittaa, mutta se edellyttää, että lapset pääsevät luontoon, pohtii Aino Viitanen artikkelissaan.

Paperivene joessa

Antroposeenista posthumanismiin

Ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon vastavuoroisuuteen ja keskinäisriippuvuuteen perustuva ekopolitiikka voisi kannustaa meidät ajamaan muidenkin olentojen etuja ja herkistymään niiden omaehtoiselle toimijuudelle, kirjoittaa oikeustieteen opiskelija Markus Susi.

Kulkija metsässä

Miten metsänomistajien metsäsuhde rakentuu?

Maantieteen opiskelija Riikka Talvinen tarkastelee metsänomistajien metsäsuhteen rakentumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Kastelujärjestelmä viljelykasveille

Vesijalanjäljillä – piiloveden kulutus voi pahentaa vesistressiä

Vaikka kiinnittäisi kotona huomiota vedenkulutukseensa ja pyrkisi toimimaan säästeliäästi, voi kulutusvalinnoillaan olla pahentamassa vesistressiä jossakin maapallon toisella laidalla, kirjoittaa ympäristöoikeuden opiskelija Pihla Oivanen.

Metsän pohjaa

Huomaamaton luonnonsuojelu lisää luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä

Luonnon suojeleminen ja kestävämpään elämäntapaan siirtyminen voi tuntua kansalaisista arjen kiireessä epätoivotulta vastuuttamiselta, kirjoittaa ympäristöpolitiikan opiskelija Milla Ojala ja pohtii voisiko huomaamaton luonnonsuojelu olla ratkaisu ongelmaan.

Hämärä maisema

Susiviha suomalaisissa

Historian opiskelija Joosua Lahti tarkastelee susivihaa ja siihen liittyviä piirteitä muun muassa uutisten ja nettikirjoittelun pohjalta. Hänen mukaansa oikea susien pelko on todennäköisesti vähäisempää kuin todellisuudessa annetaan ymmärtää.

Susi luonnossa

Syitä susivihan taustalla

On viime kädessä asenteista kiinni, mahtuvatko susi ja ihminen samoille elinalueille, kirjoittaa kulttuuriantropologian opiskelija Emilia Sillanpää ja pohtii susivihan syitä tekstissään.