Audio

Vesisuhde – ymmärryksemme vedestä luonnonvarana

Lukuaika: 2 min.

Podcast on osa Versus-verkkojulkaisun ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran Viesti ja vaikuta -tiedeviestinnän tapahtumasarjaa. Kurssimuotoisen toteutuksen tuloksena julkaistiin sarja populaareja tiedejulkaisuja opiskelijoiden omien tutkimusaiheiden, kiinnostuksenkohteiden tai tieteellisten tekstien pohjalta..


Vesisuhde – ymmärryksemme vedestä luonnonvarana -podcastin aiheena on vedenkäyttö ja vesi luonnonvarana. Maantieteen opiskelijat Veera Niemi ja Katri Ollila keskustelevat vesivaroja koskevasta ajattelutavasta – vesisuhteesta ja siitä, miten se muodostuu. He pohtivat muun muassa sitä, miksi meidän tulisi olla tietoisia omasta vesisuhteestamme ja sen arkisista ilmentymistä luontosuhteen rinnalla. He kertaavat myös Suomen vesihuollon historiaa, esimerkiksi kuinka maamme hanoista on vuosikymmenten saatossa päädytty saamaan yhtä maailman puhtaimmista juomavesistä. Lisäksi he pureutuvat myös piiloveden ja vesijalanjäljen teemoihin. Podcastin lopuksi Niemi ja Ollilla avaavat kuulijalle mitkä asiat ovat vaikuttaneet heidän oman vesisuhteensa muotoutumiseen.

Jakson kesto 19:25 minuuttiaVeera Niemi on maantieteen opiskelija Turun yliopistossa. Häntä kiinnostavat laaja-alaisesti erilaiset aluekehityksen ja kestävän kehityksen teemat. Näiden myötä hän päätyi kirjoittamaan gradunsa vesihuollon kestävästä
kehityksestä Nepalissa.Katri Ollila opiskelee luonnonmaantiedettä Oulun yliopistossa. Sivuaineinaan hän on opiskellut ympäristönsuojelua,humanistisia ympäristöopintoja ja viestintää. Kandintutkielmassaan Katri perehtyi Suomen vesistöjen
ekosysteemipalveluihin.

Yhdistävänä tekijänä Veeralla ja Katrilla on kansainvälinen opiskelijatoiminta maantieteen parissa. Into
podcastin tekoon syntyi kummankin globaalista ajatusmaailmasta ja kiinnostuksesta veteen luonnonvarana.


Podcastissa käytetyt lähteet

Arjen Hoekstra (University of Twente) & Michiel van Heek (Water Footprint Network) (2017). Productgallery.

Corral-Verdugo, V., Bechtel, R. B. & Fraijo-Sing, B. (2003). Environmental beliefs and water conservation:An empirical study. Journal of Environmental Psychology 23: 3, 247–257.

Juuti, P., Katko, T. & Rajala, R. (2017). Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017. 288s. Suomen
Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Tampere.

Katko, T. S. & Juuti, P. (2018). Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa. Tekniikan
Waiheita 2/2018. 5–24.

Motiva (2021). Vedenkulutus.

WWF. Suomen vesijalanjälki – globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta.