Kirjoittaja.
Piiloitettu

Versus etsii päätoimittajaa

Lukuaika: 2 min.

Hae päätoimittajaksi uuteen tieteellisen ja yhteiskunnallisen keskustelun rajapinnoille sijoittuvaan verkkojulkaisuun

Versus-verkkojulkaisun päätoimittajan tehtävä (2019–2021)

Versus on tiedettä kunnianhimoisesti yleistajuistava ja moninäkökulmaisia keskusteluja edistävä verkkojulkaisu. Se hakee yhteiskunnallista vaikuttavuutta aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen monitieteisellä kentällä edistämällä keskustelua ja esittelemällä uusia näkökulmia helposti lähestyttävissä muodoissa. Versus avattiin keväällä 2018.

Versusta kustantavat yhdessä:
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS)
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS)
Suomen Maantieteellinen Seura (SMS)
– Versus toimii yhteistyössä seurojen kustantamien vertaisarvioitujen tiedelehtien Alue & Ympäristö, Fennia ja Terra kanssa
– Luottamustehtävässä toimiva päätoimittaja vastaa Versuksen toimituksesta, käytännön toimitustyötä hoitavien toimittajien, Versus-koordinaattorin ja monitieteisen toimituskunnan tuella

Päätoimittajan keskeisiä tehtäviä ovat Versuksen sisältöjen suunnittelu yhdessä toimituskunnan kanssa sekä resurssipohjan ylläpitäminen yhteistyössä kustantajien kanssa. Päätoimittaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Versuksen päätoimittaja vastaa julkaisun linjasta ja sisällöstä, tekee julkaisupäätökset ja suunnittelee lehden toimintaa yhdessä toimituskunnan ja lehtien kanssa. Toimitukseen kuuluu lisäksi toimitussihteeri, joka vastaa käytännön toimitustyöstä. Toimituksen yhteyteen kootaan laaja asiantuntijaverkosto.

Versuksen toimitussihteeri toimii 1) päätoimittajan alaisuudessa, toimittaen hänen hyväksymiään sisältöjä ja hyväksyttäen lopputulokset päätoimittajalla, 2) tiiviissä yhteistyössä tiedelehtien kanssa, kunkin kanssa erikseen sovitulla tavalla, toimittamalla lehtien sisällöistä helposti lähestyttäviä ja laajasti levitettäviä verkkojulkaisuja, 3) toimituskunnan, asiantuntijaverkoston ja yleisöjen kanssa, erityisesti julkaisujen levittämisen sekä keskustelujen herättämisen ja ylläpitämisen osalta
Alue & Ympäristön, Fennian ja Terran toimitussihteerit toimittavat lehtiensä sisällöistä Tiededebatti-artikkelikokonaisuuksia Versukseen
Ympäristötiedon foorumi toimittaa tapahtumistaan teksti-, äänite- ja videosisältöjä Versuksen Kriittinen tila -osioon
– Gradusta asiaa -palstan toimittamisesta vastaa opiskelijatoimittaja yhdessä vaihtuvajäsenisen opiskelijakollektiivin kanssa
Versuksen asiantuntijaverkosto toimii laajana tukiverkkona toimitukselle; Sen kautta paikannetaan olennaisia yleisöjä ja keskustelijoita eri aihepiirien julkaisuille; Asiantuntijaverkostoa täydennetään jatkuvasti Versuksen toimituksen ja kustantajien toimesta

Versuksen päätoimittajan tehtävä tarjota mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti vaikuttavan tiedeviestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen osana monitieteistä ja -ammatillista yhteisöä, sekä merkittävää verkostoitumista eri yleisöjen, tiedon tuottajien ja sidosryhmien kanssa. Tehtävän hakijoilta toivotaan verkostoitumista tiedeyhteisöissä ja niiden rajapinnoilla, kiinnostusta kantaaottavaan tiedeviestintään sekä halua kehittää tiedejulkaisemisen muotoja. Tehtävästä maksetaan pieni palkkio (vähintään 800€/vuosi).

Vapaamuotoiset hakemukset Versuksen päätoimittajan tehtävään ansioluettelon kera pyydetään lähettämään YHYS ry:n puheenjohtajalle osoitteeseen minna.kaljonen@ymparisto.fi. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Kerro hakemuksessa vahvuuksistasi, kokemuksestasi ja kiinnostuksestasi tiedeviestintää ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta kohtaan. Kerro myös lyhyesti millaiseksi haluat tehdä Versus-verkkojulkaisun ja miten haluat sen toimituksen järjestää.

Takaisin ylös ↑