Kuvituskuva artikkeliin, jonka aiheena on utopiat aluekehittämisessä. Kaksi pilvenpiirtäjää alhaalta katsottuna. Toinen värjäytyy tummaksi ja toiseen heijastuu sininen pilvinen taivas, joka näkyy pilvenpiirtäjien välissä.
Audio Kriittinen tila

Versus-podcast: Kokemusten kaupunki – reittejä humanistiseen kaupunkitutkimukseen

Lukuaika: 2 min.

Versus-podcast Kokemusten kaupunki sukeltaa humanistisen kaupunkitutkimuksen maailmaan. Keskustelun pohjana on Tanja Vahtikarin, Terhi Ainialan, Aura Kivilaakson, Pia Olssonin ja Panu Savolaisen toimittama teos Humanistinen kaupunkitutkimus (Vastapaino 2021). Teos on monitieteinen ja reflektiivinen artikkelikokoelma, joka ottaa kantaa kaupungeissa merkittäviksi ja ajankohtaisiksi koettuihin asioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupunkipyöräily, kulttuuriperintö ja -kartoitus sekä kaupunkien ääni- ja kielimaisemat.

Podcastin pituus on noin 50 minuuttia. Podcastin keskustelijoina kuullaan teoksen toimituksessa mukana olleita Tanja Vahtikaria ja Terhi Ainialaa, jotka avaavat humanistista kaupunkitutkimusta omista tutkimusaiheistaan käsin.

Kuuntele Kokemusten kaupunki -podcast tästä:

Terhi Ainialan kasvokuva
Terhi Ainiala

Terhi Ainiala on suomen kielen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen erikoisalojaan ovat nimistöntutkimus ja kaupunkitutkimus. Terhiä kiinnostavat paikannimien kerrostumat kaupunkiympäristössä ja nimien kuvaavat identiteetit.

Tanja Vahtikari on historian yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa sekä Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön tutkija. Tanja on keskittynyt tutkimuksessaan kaupunkihistoriaan, kulttuuriperintöön sekä kokemusten ja tunteiden historiaan. Häntä kiinnostaa kaupunkien kulttuuriperintö sosiaalisena ja kulttuurisena sekä ajassa ja paikassa muuttuvana ilmiönä.

Tanja Vahtikarin kasvokuva
Tanja Vahtikari

Podcastin keskustelua luotsaa Versuksen vastaava opiskelijatoimittaja Anna Hakala.

Kokemusten kaupunki -podcastissa keskustellaan siitä, mitä humanistinen kaupunkitutkimus on ja millaisia tutkimusaiheita se käsittelee. Humanistisen kaupunkitutkimuksen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi kaupungin historiaa, kulttuuria, kieltä ja kaupunkilaisuutta. Aineellisen kaupunkiympäristön ja aineettoman kaupunkikokemuksen suhde on tutkimusperinteessä oleellinen. Kiinnostus Humanistinen kaupunkitutkimus -kirjan toteuttamiselle syntyi toimittajien mukaan tarpeesta koota yksiin kansiin koko se moninaisuus ja tutkimusaiheiden kirjo, joka humanistiseen kaupunkeja koskevaan tutkimukseen liittyy.

Konkreettisiksi esimerkeiksi podcastissa nostetaan esille kaupungin nimistön sekä kulttuuriperinnön tutkimus. Nimistöntutkija Terhi Ainialan mukaan nimistöntutkimuksen lähtökohtana on tarkastella, mitkä paikat koetaan nimen arvoisiksi. Toisaalta nimistöntutkimus on kiinnostunut siitä, kuinka viralliset ja epäviralliset nimet toisaalta täydentävät, toisaalta muokkaavat toisiaan. Nimien avulla voidaan ilmentää sekä paikallista, alueellista että kansallista kulttuuriperintöä. Paljon keskustelua käydäänkin esimerkiksi siitä, mitä ja millaisia nimiä kaupunkiympäristössä käytetään ja kuinka ne sekä vahvistavat että muokkaavat kulttuuriperintöämme.

Kulttuuriperintö voi sekä luoda yhteenkuuluvuutta että herättää ulkopuolisuuden tunnetta. Osallistavaa kulttuuriperintöä tutkinut Tanja Vahtikari avaa podcastissa sitä, kuinka menneisyys ja nykypäivä kietoutuvat kaupungeissa kerrostumiksi. Henkilökohtaiset ja jaetut muistot paikoista liittävät meidät siten osaksi paikallista ajan jatkumoa. Toisaalta, jos paikallista kulttuuriperintöä ei ylläpidetä tavalla, johon jokainen kaupunkilainen pystyy samaistumaan, voi se aiheuttaa myös ulkopuolisuuden tunnetta. Aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö kietoutuvat kaupungeissa vahvasti toisiinsa, sillä tila ja tavat käyttää tilaa ovat usein toisistaan erottamattomia.

Tämä Versus-podcast on toimitettu Suomen tiedekustantajien liiton tuella. Liiton apuraha on rahoitettu Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Podcastin on editoinut Versuksen vastaava opiskelijatoimittaja Anna Hakala.