Julkea!-hankkeen aiheena on tiedejulkaiseminen ja tieteen popularisointi eli yleistajuistaminen. Hankkeen tavoitteena on lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta julkisessa keskustelussa, toisilla tieteenaloilla, opetuksessa ja päätöksenteossa.
Kriittinen tila

Tiedeviestinnän haasteita ministeriön tutkimusjohtajan näkökulmasta

Lukuaika: 3 min.


Alla Ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Laura Höijerin ja Ympäristötiedon foorumin Kirsi-Marja Lonkilan vastineet Alue ja Ympäristö –lehden artikkeliin Kirje, joka nostatti myrskyn.

LAURA HÖIJER

Ympäristöministeriön tutkimusjohtajana keskeisimpiä tehtäviäni on tutkimustiedon välittäminen. Tässä tärkeä yhteistyötaho YM:lle on Ympäristötiedon foorumi eli YTF. Ministeriö on YTF:n perustajajäsen ja erittäin aktiivisesti toiminnassa mukana. Ministeriössä on myös ollut paljon käyttöä YTF:n tilaisuuksien pohjalta tehdyille yleistajuisille tutkimustiivistelmille.

Viime aikoina paljon julkisuudessakin puhuttanut tutkimusaihe on ollut metsien käytön ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutukset. Alkuvuonna julkistettiin Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sarjassa Energia- ja ilmastostrategian vaikutusarvioiden yhteenvetoraportti. Tämän ns. VN TEAS -toiminnan tavoitteena on nimenomaan tarjota tietoa päätöksenteon tueksi. Raportissa todettiin, että strategia vaikuttaa ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöihin, ilmansaasteisiin sekä ihmisten terveyteen ja elinoloihin. Linjausten käytännön toteutuksen yksityiskohdat ovat olennaisia. Ne määräävät muun muassa sen, kuinka voimakkaasti puunkäytön lisäys vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.

Seuraava tutkijoiden ulostulo samasta aihepiiristä maaliskuussa saikin sitten huomattavasti enemmän julkisuutta. Kyseessä oli tutkijoiden julkilausuma, jossa todettiin, että Suomen metsänkäyttösuunnitelmat kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta ja heikentäisivät luonnon monimuotoisuutta. Julkilausuman laatimista oli fasilitoinut BIOS-tutkimusyksikkö. Ympäristötiedon foorumi puolestaan tarjosi keskustelulle areenan järjestämällä julkistustilaisuuden.

Uskoisin, että me kaikki julkilausuman julkistusprosessissa mukana olleet yllätyimme julkisuuden määrästä. Aluksi eri toimijoiden roolit menivät julkisuudessa sekaisin, ja esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus ehti jo uutisoida, että YTF olisi kerännyt nimiä julkilausumaan. Itse koin tilanteen hankalana, mutta väärinkäsitys saatiin onneksi nopeasti korjattua selkeän, eri toimijoiden roolia korostavan tiedotteen avulla. Tämän lisäksi BIOS terävöitti omia kotisivujaan, joka selkeytti heidän rooliaan. Viestintä ei aina ole helppoa!

Kesäkuussa ilmestyneessä Alue ja Ympäristö -lehdessä on julkilausuman ja tilaisuuden taustoista kirjoitus Kirje, joka nostatti myrskyn. Kyllähän kirje myräkkää aikaan sai, mutta muutama asia kaipaa tarkennusta. Ei meillä ympäristöministeriössä kenelläkään ollut mitään sitä vastaan, että YTF tarjosi keskusteluareenan kirjeen julkaisemiselle. Ympäristöministeriön edustajana kuitenkin teroitin YTF:ssa sitä, että uutisoinnissa eri toimijoiden roolien tulee olla selkeät. Ajattelin, että se, että juuri YTF järjesti tilaisuuden, oli tärkeä osoitus siitä, että arvostamme ministeriössä tutkimustiedon välittämistä päätöksentekoon. Ympäristötiedon foorumin koordinaattori jakaa käsitykseni ympäristöministeriön roolista prosessissa (katso yhteinen vastine alla).

Julkilausumasta keskusteltiin paljon, puolesta ja vastaan. Tutkijoiden juttuja lukiessani jäin itse pohtimaan, onko laajempi tutkijayhteisö metsäkysymyksistä kuitenkaan loppujen lopuksi kovin erimielinen. Monitieteellisen Suomen ilmastopaneelin tuore raportti Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista toikin tähän selkeyttä. Selvitys osoittaa, että keskeiset metsäalaan perehtyneet suomalaiset tutkijat ovat varsin yksimielisiä olennaisista biotalouden kestävyyteen liittyvistä väittämistä. Ilmastopaneeli lähestyi aihetta väittämien avulla, mikä oli mielestäni oikein selkeä tapa. Hieman kyllä yllätyin, kuinka erilaisia otsikoita eri lehtiin tästä saatiin. Tiedeviestinnän kannalta aihe on haastava: on varastoa, nielua, ilmastohyötyjä ja erilaisia aikajänteitä.

Ilmastopaneelin selvitys antaa hyvän pohjan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun pohjoisten metsien roolista Euroopan unionin ilmasto- ja biotalouspolitiikassa. Lisäksi eri toimijoiden kuten tutkijoiden, hallinnon, päätöksentekijöiden ja yritysten välinen keskustelu ja siihen liittyvät syventävät analyysit ovat edelleen tarpeen kestävän biotalouden rakentamiseksi.

YTF järjestää syksyllä seminaareja muun muassa kiertotaloudesta ja normienpurun mahdollisista ympäristövaikutuksista. Tapahtumien valmistelussa myös YM on ollut keskeisessä roolissa. Eri toimijoiden kuten tutkijoiden, poliittisten päättäjien ja hallinnon vuoropuhelu tärkeistä ympäristöteemoista jatkuu!

Vastine Alue ja Ympäristö -lehden artikkeliin Kirje, joka nostatti myrskyn

Ympäristöministeriö on erittäin sitoutunut jäsen Ympäristötiedon foorumissa (YTF) ja ollut mukana perustamassa foorumia. Ympäristöministeriö pitää tutkimustiedon välittämistä päätöksentekoon erittäin tärkeänä ja edistää sitä monin tavoin, myös toimimalla aktiivisesti YTF:ssa. Toisin kuin Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistussa artikkelissa väitettiin, ympäristöministeriön virkamiehistö ei missään vaiheessa ole kokenut kiusallisena osallistumista YTF:n toimintaan. Ympäristöministeriön edustaja YTF:ssa koki kiusallisena sen, että ennen tutkijoiden julkisen kirjeen julkistustilaisuutta uutisoinnissa sekoittuvat eri toimijoiden roolit ja YTF:n väitettiin keräävän nimiä julkilausumaan. Tämä väärinkäsitys saatiin onneksi korjattua mm. selkeän eri toimijoiden roolia korostavan tiedotteen avulla.

LAURA HÖIJER

KIRSI-MARJA LONKILA


Laura Höijer

Laura Höijer on ympäristöministeriön tutkimusjohtaja.

Kirsi-Marja Lonkila

Kirsi-Marja Lonkila on ympäristötiedon foorumin koordinaattori.