Kriittinen tila

Ajankohtaisia huomioita ja huomautuksia

Kriittinen tila

Soiden käyttö on kulttuurisessa muutoksessa

Lukuaika: 4 min. Soiden käyttö on myös kulttuurinen kysymys; soiden tulevaisuutta eivät ratkaise ainoastaan poliittiset, taloudelliset tai ekologiset seikat. Terra-lehden teemanumeroon pohjautuvassa tekstissään tutkijat Kirsi Laurén, Virpi Kaukio ja Pauliina Latvala-Harvilahti nostavat suot kulttuurisiksi voimavaroiksemme.

Kaivoksesta louhittua malmia.
Kriittinen tila

Konfliktit malminetsinnän ympärillä kertovat oikeudenmukaisen siirtymän monimutkaisuudesta

Lukuaika: 4 min. Kun vihreän siirtymän teknologioihin tarvittavien raaka-aineiden kysyntä moninkertaistuu, töitä uusien mineraaliesiintymien löytämiseksi ja hyödyntämiseksi tehdään nopeasti myös Suomessa. Samaan aikaan kaivostoimintaan liittyvä vastustus kohdistuu enenevissä määrin varauksiin ja malminetsintään. Vastustuksen myötä näkyviin on tullut tarve pohtia, millaisia oikeudenmukaisuusvaikutuksia siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan aiheuttaa.