Avainsana: Luonnonsuojelu

Otsikkokuva artikkeliin, jonka aiheena on ekologinen kompensaatio ja suojeluhyvitys.
Tiededebatti

Ekologinen kompensaatio ja suojeluhyvityksen vaikeus

Lukuaika: 11 min. Ekologisessa kompensaatiossa hyvityksiä voidaan tuottaa aktiivisen ennallistamisen ja hoidon lisäksi alueen pysyvällä suojelulla. Kriteerit suojeluhyvityksen käytölle ovat kuitenkin liian tiukat. Tämä vaikeuttaa kompensaatiomarkkinoiden syntyä ja tekee erityisesti arvokkaiden metsien käytön hyvitysalueina lähes mahdottomaksi, kirjoittaa Minna Pappila kollegoineen.

Ilmakuva peltoviljelmistä.
Tiededebatti

Voiko Natura-suojelun romuttaa reilusti? Oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksia maankäytön ristipaineissa

Lukuaika: 10 min. Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen keskellä kestävyysmurros on globaali välttämättömyys, jolla pyritään sopeuttamaan luonnonvarojen käyttö maapallon kantokykyyn. Kestävyysmurros ei kuitenkaan ole kaikille iloinen asia, sillä murroksen vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti eri toimijoiden ja alueiden välillä.